Vargattack i Blekinge

Sandhamn (JJ) Länsstyrelsens besiktningsmän konstaterat angrepp av varg på får i hage i Sandhamn, Karlskrona kommun, norr om Torhamn. Attacken ägde rum i förra veckan.

Fyra tackor och sex lamm har angripits. Det är osäkert om alla dödats av varg.  Enligt besiktningsmännen på plats skedde angreppet i början på veckan. Hagen gränsar både till stenmur och vatten vilket gör det lättare för rovdjur att ta sig in.

Länsstyrelsen uppmanar tamdjursägare i området att öka tillsynen på sina djur och se över sina stängsel. De ber också allmänheten fortsätta rapportera om de ser varg eller något annat av de stora rovdjuren. Rapporter kan lämnas till skandobs.se eller via telefonsamtal till länsstyrelsens rovdjursspårare/besiktningsmän.

Detta meddelar länsstyrelsen i Blekinge län i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser