Vargarna blir fler i Västerbotten – inventering klar

Västerbotten (JJ) Länsstyrelsen Västerbotten har lämnat in slutrapporten för rovdjursinventeringen 2016–2017 till Naturvårdsverket och Sametinget. I den framkommer att vargarna ökar i länet. Lodjursstammen är stabil.

Hösten 2016 var enligt länsstyrelsen i Västerbotten ovanligt intensiv när det gäller vargförekomst i länet. I vanliga fall är revirmarkerande vargar ovanliga i Västerbotten.

Två vargar började revirmarkera i ett område väster om Nordmaling i början av november. Vargparet dokumenterades bara under några få dagar. På grund av dåliga spårförhållanden kunde Länsstyrelsen inte fastställa det eventuella revirets utbredning och form. Under senare delen av december kunde bara en varg återfinnas – en tik från Gimmen 3-reviret i Dalarna.

En vargtik från det norska reviret Julussa 9 rörde sig i trakterna kring Tvärålund och Ekorrsele under november och december 2016. Samtidigt uppehöll sig en varghane från Färna 2-reviret i Västmanlands län i området kring Bygdsiljum.

– Samtliga vargar rörde sig i för rennäringen viktiga områden och orsakade stora problem. Alla tre vargarna fälldes under skyddsjakt i december månad. Ingen av vargarna var, för den svenska vargstammen, en genetiskt viktig individ, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Lodjursstammen i länet är stabil och 29 föryngrignar konstaterades i länet. Men eftersom fyra familjegrupper delas med andra län, räknas endast 27.

Järvstammen i Västerbotten är fortfarande liten. 20 föryngringar har dokumenterats. Det är fler än förra året men under länets miniminivå på 23 föryngringar.

Björnstammen har inte inventerats i år. Spillningsinventering kommer genomföras 2019. Senaste inventeringen genomfördes 2014 och resulterade i en uppskattning på 360 björnar i länet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser