Jaktnyheter

Varg måste identifieras innan det blir svar om sökt skyddsjakt

En varg dödar renar i trakterna av Jörn i Västerbotten. Nu måste det uteslutas att det är en "viktig" individ innan det kan bli skyddsjakt. Karta: Eniro

En varg härjar i renhjordarna i trakterna av Jörn i Västerbotten. Det är sökt skyddsjakt på vargen, men länsstyrelsens personal måste först ha reda på om det rör sig om en individ som vandrat in från Finland-Ryssland.

"}}

– Det har påträffats två spillningar, men DNA-analysen har inte gett något svar på vad det är för varg. Det ställs högre krav om det visar sig vara en genetiskt viktig individ, säger Ellinor Sahlén, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten.

Två renar som hittats döda har konstaterats vara dödade av varg.

Vargen spårades av länsstyrelsens personal första gången 16 november och då lämnade den drabbade samebyn in en skyddsjaktsansökan.

– Det finns en problematik med att vargen skingrar renhjordarna. Just nu har renarna varit ihopsamlade och det har talats om att flytta dem, berättar Ellinor Sahlén.

Jaktjournalen har talat med en drabbad renägare.

– Vi har hittat fyra-fem döda renar, men en del av kadavren är så gamla att det inte går att se vad de dött av, säger renägaren.