Jaktnyheter

Väl genomförd vargjakt

Foto: Per Jonson
Som vanligt föregicks årets vargjakt av överklaganden och domstolsprövningar. Men jakten kunde starta som planerat den 2 januari sedan det fastslagits att villkoren för vargjakten var laglig. Visserligen blev det bara jakt på 24 vargar i fyra revir, något som både jägare och andra boende i vargområdena ansåg vara på tok för lite. Medan vargvärnarsidan motsatte sig all vargjakt, detta trots att vargstammen fortsätter att öka trots jakt.
Enligt Naturvårdsverket består den svenska vargstammen av 340 vargar, en uppskattning som vilar på 2015/2016 års varginventering. I denna inventering registrerades i Sverige och Norge totalt 41 familjegrupper, samt 29 revirmarkerande par. Av de 41 familjegrupperna registrerades 30 i Sverige, fyra var gränsöverskridande och enbart sju fanns i Norge. Naturvårdsverkets statistik visar också att den skandinaviska vargstammen ökat ordentligt från 13 till 70 familjegrupper och revirmarkerande par från vintern 1999/2000 till 2015/2016.

Fler vargar

Vad man ska komma ihåg är att Naturvårdsverkets siffror bygger på kvalitetssäkrade registreringar. Här finns en osäkerhetsfaktor som man försöker ta hänsyn till. Men jägarna har många gånger kunnat konstatera att det finns mer varg i reviren än vad statistiken visar. Exakt hur många vargar vi har i Sverige är det naturligtvis ingen som vet. Men alla iakttagelser och inventeringsresultat visar entydigt på en växande vargstam trots licensjakt, skyddsjakt och naturlig dödlighet. Ju mer fakta vi har om vargstammen, desto tydligare framstår de så kallade vargvärnarnas protester och överklaganden som sabotage av vargförvaltningen.

Väl genomfört

Nyligen lämnade SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) en delrapport från årets vargjakt. På uppdrag av Naturvårdsverket obducerar SVA alla fällda vargar. Rapporten visar att jägarna fällt vargarna med i snitt 1,8 skott per djur. Vilket är ett mycket bra resultat. Undersökningarna har också visat att de fällda vargarna hade en generellt god hälsostatus. Man hittade dock rävskabb hos tre av sju vargar från Brattforsreviret. Rapporten visar därmed att det finns utrymme för en ökad licensjakt nästa vinter för att lätta på vargtrycket i de mest utsatta områdena där både jakt och tamdjursskötsel blivit omöjligt.

Repris i överklaganden

Inom kort startar en sparsam licensjakt på lodjur. Totalt ska 31 lodjur fällas i sju mellansvenska län. I vanlig ordning har Svenska Rovdjursföreningen överklagat jakten i sex av länen där man helt vill stoppa jakten, medan man i Västra Götaland kan tänka sig en viss jakt. Även Svenska Jägareförbundet i Västmanland har överklagat, men detta beroende på att man anser att tilldelningen på två lodjur borde vara fem.