Uttrar hotar fiskodling

Hedeviken (JJ) En utterfamilj med fyra djur har ställt till problem för Sonfjällsbygdens fiskodling genom att attackera och förstöra odlingskassarna i sin jakt på fisk.

– Vi har haft problem med uttern under ett par år, berättar Sune Halvarsson som är ansvarig för fiskodlingen i Hedeviken.

De angriper och river sönder odlingskassarna strax under vattenytan för att komma åt ynglen. Uttrarna har i dagsläget förstört fyra nätkassar och runt 8 000 rödingar är borta.

– Detta är för oss en stor ekonomisk och kännbar förlust, säger Sune Halvarsson, som uppskattar värdet till cirka 130 000 kronor.

– Trots särskilda skyddsåtgärder, bland annat med störande visselljud som ska hålla uttern borta, har vi inte uppnått den säkerhet som vi ska kunna garantera, säger Sune Halvarsson. För att förhindra att problemet ska uppstå igen planerar vi att byta ut samtliga odlingskassar till ett fibermaterial som är fem gånger starkare än stål i samma vikt, säger Sune Halvarsson till tidningenhärjedalen.se

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser