Utredare vill inrätta ny Viltmyndighet

Stockholm (JJ) Regeringens särskilde utredare Håkan Larsson har i dag överlämnat Jaktlagsutredningens delbetänkande till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. I delbetänkandet drar Håkan Larsson slutsatsen att en framgångsrik framtida viltförvaltning kräver en nystart. Förstahandsförslaget är därför att jakten flyttas från Naturvårdsverket och en ny myndighet - Viltmyndigheten - inrättas.

En ny myndighet kan renodla verksamheten och koncentrera arbetet på att utveckla arbetet när det gäller jakt och viltförvaltning. Utmaningen är att finna en välavvägd balans mellan brukande och bevarande av viltet.

– I dag har vi mer vilt i landet än på flera århundraden. Ett framgångsrikt arbete från såväl myndigheter som jakt- och naturvårdsorganisationer har gett resultat. Men de stora viltstammarna sätter samtidigt press på samhället och pekar på behovet av en god förvaltning av vilt. Utmaningen är att finna en balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren, säger utredare Håkan Larsson.

Arbetet med att förnya förvaltningen av viltet har inletts genom den regionalisering som påbörjats i och med länsstyrelserna ökade ansvar. Samtidigt krävs en väl fungerande nationell myndighet, som kan arbeta proaktivt samt stödja och följa upp det regionala arbetet.

AKTUELLT

Vit älg en klickraket

Kommunalrådet Hans Nilssons film på en vit älg har blivit en riktig klickraket. Den ska ha visats över 85 miljoner gånger.

Annonser