Utökad skyddsjakt på varg ska utredas

Stockholm (JJ) Regeringen vill veta om möjligheterna till skyddsjakt på varg kan utökas. Naturvårdsverket får uppdraget att utreda om det exempelvis är möjligt att skjuta vargar som kommer nära tamdjur.

Naturvårdsverket ska undersöka om möjligheter till utökad skyddsjakt på varg. Foto: Istock

Regeringen fattade sitt beslut den 25 juni och direktivet till Naturvårdsverket är ”Uppdrag att se över skyddsjakt efter varg och föreslå nya regler för skyddsjakt.”

Dokumentet från regeringen är daterat den 25 juni, alltså en vecka efter att EU-kommissionen återigen varnade Sverige för att licensjakt på varg inte är tillåtet enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Lantbruksminister Bucht skriver i brevet att : Naturvårdsverket ska undersöka hur skyddsjakten i Sverige kan utvecklas för att möta de behov som i dag finns givet den ökade vargtätheten i vissa områden där detta kan skapa problem för viss djurhållning och där det inte finns någon annan lämplig lösning.

I uppdraget ingår att beskriva om hög vargtäthet i visst område innebär en ökad risk för allvarlig skada på tamdjur och i så fall föreslå hur det ska hanteras. I uppdraget ingår dessutom att beskriva om och i så fall i vilken utsträckning skyddsjakt kan användas för jakt efter andra individer i en flock än den individ som orsakat skada.

Landsbygdsministern vill också veta om det är möjligt att skjuta varg som kommer nära och hotar tamdjur. Han vill att en utökning av paragraf 28 utreds.

”Även möjligheten att, som ett komplement till nuvarande reglering i 28 § jaktförordningen om skyddsjakt på enskilds initiativ, tillåta skyddsjakt inom ett förutbestämt avstånd från hotade tamdjur ska undersökas”, uppger Jakt och Jägare att minister Sven-Erik Bucht skriver i sitt direktiv till Naturvårdsverket.

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser