Utlovar vargjakt

Stockholm (JJ) På torsdag planerar Naturvårdsverket att fatta beslut om miniminivåer, förvaltningsplan och delegationsbeslut för varg. Besluten möjliggör för länsstyrelserna i de mest vargtäta områdena att fatta beslut om licensjakt på varg i vinter, skriver Naturvårdsverket i dag i ett pressmeddelande.

Eftersom det finns stor efterfrågan på information kring vad våra beslut kommer innebära vill vi redan nu berätta om principerna för besluten, skriver Naturvårdsverket.

Fortsatt regionaliserad rovdjursförvaltning
Riksdagen fattade i december 2013 beslut som innebär att rovdjursförvaltningen ska fortsätta regionaliseras. Naturvårdsverket arbetar för att göra regionaliseringen möjlig och sätta systemet på plats. Att delegera licensjakt på rovdjur är ett naturligt steg i en fortsatt regionalisering.

– Genom att besluten om rovdjuren ligger nära dem som är berörda av frågan skapar vi möjligheter för en ökad acceptans för rovdjuren, menar generaldirektör Maria Ågren.

I det mellersta förvaltningsområdet överstiger antalet vargar den vargpopulation som lägst ska finnas inom förvaltningsområdet. Därför planerar Naturvårdsverket att på torsdag den 30 oktober fatta beslut om att delegera möjligheten att fatta beslut om licensjakt i det mellersta förvaltningsområdet.

Viktigt säkra gynnsam bevarandestatus på vargen

Länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet har tillsammans med sina viltförvaltningsdelegationer tagit fram förslag till lägsta vargpopulation i respektive län, så kallade miniminivåer. Naturvårdsverket har utgått från länsstyrelsernas förslag men kommer att justera förslagen utifrån var vargarna finns i nuläget.

– Länsstyrelsernas förslag finns med i det kommande beslutet som en inriktning för hur vi önskar att vargarna ska sprida sig inom det mellersta förvaltningsområdet under perioden. Allt eftersom den spridningen väl sker kommer miniminivåerna justeras, berättar Maria Ågren.

Det är Naturvårdsverkets roll att säkra att den gynnsamma bevarandestatusen för rovdjuren i Sverige upprätthålls.

Utrymme finns för jakt på varg i de mest vargtäta områdena i Sverige

Inventeringarna visar att antalet vargar ökar i Sverige. Naturvårdsverket bedömer att det efter torsdagens beslut om miniminivåer, förvaltningsplan och delegationsbeslut för varg kommer finnas möjlighet för länsstyrelser inom mellersta förvaltningsområdet att fatta beslut om licensjakt på varg i vinter.

– Jag har stor förståelse för de starka reaktioner som vargfrågan väcker. Naturvårdsverkets ambition är att, genom torsdagens beslut, ta ytterligare steg på vägen mot en mer stabil rovdjursförvaltning, säger Maria Ågren.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser