Uppdaterad: Rätt neka Molstaberg skyddsjakt

Molstaberg (JJ) Det var rätt av länsstyrelsen i Stockholm att neka skyddsjakt på varg på Molstabergs gård. Det slås fast i en dom i Förvaltningsrätten i Luleå. LRF meddelar att domen kommer att överklagas.

Förvaltningsrätten Luleå ger länsstyrelsen i Stockholm rätt. Kriterierna för skyddsjakt på varg är inte uppfyllda på Molstabergs gård, enligt rätten. Foto: Anders LIndell.

Länsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att rätten anser att det funnits betydande svagheter i stängslingen kring fåren.

Därför är kriterierna för skyddsjakt inte uppfyllda, enligt Förvaltningsrätten.

Familjen som driver Molstabergs gård i Södertälje kommun sökte skyddsjakt efter att uppemot 65 får dödats i två attacker den 2 och 5 maj. LRF driver ärendet som pilotfall och bistår familjen i den rättsliga tvisten.

Om domen står sig och blir prejudicerande försvåras möjligheterna för djurägare som saknar så kallat rovdjursavvisande stängsel, att få igenom skyddsjakt på varg i framtiden.

”Ett av de värsta exemplen”

I ett pressmeddelande skriver LRF att Förvaltningsrätten inte prövat fallet mot alla delar i relevant lagstiftning.

”Förvaltningsrätten har valt en enkel väg genom att okritiskt godta länsstyrelsens argumentation om varför skyddsjakt inte medgavs. Domskälen handlar nu i stort sett enbart om en grind stod öppen eller ej”, skriver LRF.

Förbundet anser att Förvaltningsrätten borde ha gjord sin bedömning med utgångspunkt i Riksdagens beslut, att tamdjurshållning inte påtagligt får försvåras på grund av rovdjur. LRF efterlyser en socioekonomisk hänsyn.

– Fallet är ett av de värsta exemplen på hur rovdjursförekomst får plåga djurhållare i åratal utan att länsstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder. Situationen i trakten av Molstaberg är mycket långt från riksdagens uttalade vilja, säger LRFs jakt- och viltexpert Anders Wetterin, i pressmeddelandet.

LRF kommer att överklaga domen till Kammarrätten.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Annonser