Uppdaterad: Kammarrätten underkände fjolårets vargjakt

Kammarrättens dom menar att jakten inte skulle sänka inavelsgraden. Stockholm (JJ) Kammarrätten i Stockholm kom i en dom i fredags fram till att det inte fanns tillräckligt stöd för att den beslutade jakten under vintern 2013 skulle leda till en minskad inavelsnivå i den skandinaviska vargstammen. Det var därför inte rätt av Naturvårdsverket att besluta om licensjakt, skriver de i ett pressmeddelande.

Syftet med licensjakten var att minska inavelsnivån i den skandinaviska vargstammen. Kammarrätten anser att det är ett syfte som skulle kunna göra att jakt är tillåten. Kammarrätten menar dock att det i detta fall inte fanns tillräckligt stöd för att inavelsnivån skulle minska. Jakten kan därför inte anses vara ändamålsenlig. Eftersom det var fråga om en ganska omfattande jakt (jakt efter 16 vargar) anser kammarrätten att beslutet i vart fall inte var proportionerligt. Det fanns därför inte förutsättningar för licensjakt.

Vargen är fridlyst och omfattas av ett strikt skyddssystem enligt svensk lagstiftning och enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär bl.a. att det är förbjudet att döda varg. Trots detta kan det beslutas om undantag från skyddssystemet om vissa villkor är uppfyllda.

Naturvårdsverket beslutade i januari 2013 om licensjakt efter 16 vargar under januari–februari 2013 (med licensjakt menas tillstånd till jakt under en särskild jakttid). Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att jakten inte kunde tillåtas och upphävde beslutet. Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten har tagit ställning till licensjakten trots att den tid under vilken jakten fick pågå har gått ut. Det beror på att det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om licensjakt.

Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, ser Kammarrättens dom som ett utslag för att selektiv jakt faktiskt kunde fått bedrivas om naturvårdsverket hade följt Skandulvforskarnas utredning. Han tror inte domen hindrar en kommande vargjakt nu i vinter.

– Jag ser domen som ytterligare ett stöd för att en jakt kan genomföras i vinter. Domen slår definitivt fast att vargjakt är möjlig. Dessutom har vi numera en vargstam som med bred marginal överstiger vad som krävs för ”gynnsam bevarandestatus”, säger han i ett pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser