UPPDATERAD: EXTRA: Beslut om skyddsjakt på varg i Idre

IDRE(JJ). Länsstyrelsen i Dalarna har tagit beslut om att det blir skyddsjakt på en varg i området kring Idre. Samebyn har ansökt om skyddsjakt på grund av att vargen upphåller sig inom renskötselområdet.

Det är länsstyrelsen som kommer genomföra skyddsjakten, eller av personal som myndigheten utser, eller av samebyn om vargen observeras och läge uppkommer.
Länsstyrelsen har beslutat att jakten får bedrivas med hjälp av helikopter – under förutsättning att pilot, skytt och eventuell bisittare har dokumenterad erfarenhet från verksamheten. 

Det skall utses två jaktledare, en från samebyn och en av länsstyrelsens personal.
Jakten påbörjas först om och efter det att vargen varit synlig, observationen ska också vara gjord i ett sådant område där helikopter kan användas för jakten.

Den bedömning som länsstyrelsen gör är att vargen är etablerad i området, detta grundar man på att spillning från samma individ hittats från september förra året och fram till maj i år.

Man bedömer även att det finns risk för att fler skador uppkommer, detta eftersom minst två renar dödats av varg under maj och juni månad. Den första attacken skedde av den stationära vargen och den andra attacken har skett i åretruntmarkerna.

Eftersom vargen är av skandinavsikt ursprung så bedömer länsstyrelsen att jakt inte nämvärt kommer att försämra artens bevarandestatus.
Beslutet gäller fram till och med klockan 12.00 den 7 juli år 2011.

Text: Göran Persson

Fotnot: Se även notis den 22/6.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser