Unik ekodukt i Halland populär överfart för vilt

Ekodukten i Sandsjöbacka i norra Halland är den första som någonsin byggts över en befintlig motorväg i Sverige. Nu har de vilda djuren fått säker överfart och kameror avslöjar att ekodukten fyller sin funktion.

Både hårvilt och fladdermöss använder ekodukten i norra Halland. Foto: Trafikverket

Ekodukten i Sandsjöbacka invigdes den 1 juni 2018. Det är en 32 meter bred och 64 meter lång betongbro, som kostade kring 200 miljoner kronor att bygga, enligt GP.

20 kameror vid övergången visar att bron används av allt möjligt vilt. Tidningen Norra Halland rapporterar i sin pappersupplaga att älgar, rådjur, vildsvin och rävar finns bland de djurarter som fastnat på bild.

Genom analyser av ljudupptagningar vet man också att nio fladdermössarter använder ekodukten som överfart.

Ska minska antalet viltolyckor

– Fladdermöss har svårt att ta sig över vägen, de störs av vinddraget och flyger gärna längs korridorer, som broar och alléer. Ekodukten blir en landtunga som hjälper dem, säger Kristina Balot, projektledare vid Trafikverket, till Norra Halland.

Ekodukternas syfte är att förhindra att viltpolulationer isoleras på grund av exempelvis vägar. Passagen över bron gör också att Trafikverket räknar med att minska antalet viltolyckor.

– Faunabroar och liknande finns många i Sverige, men ekodukten i Sandsjöbacka är den första som byggts över en befintlig motorväg, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket, till Jaktjournalen.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser