Undersöker djurlivet i brandhärjad skog

Kungsbacka (JJ) Forskare från Grimsö har under hösten inventerat djurlivet i det stora brandfältet i Västmanland och sett att djurlivet så sakta börjar återkolonisera området, rapporterar SLU i ett pressmeddelande.

Det 15 000 hektar stora brandområdet i Västmanland ger ett unikt tillfälle att studera hur faunan påverkas av den storskaliga störningen. Forskare från SLU i Grimsö har under hösten inventerat fåglar och smågnagare i den brända skogen och är förvånade att fåglar dröjt sig kvar i området trots förlusten av levande biomassa.

– Under en fågelinventering i november har man konstaterat närvaro av över 20 olika fågelarter inklusive flera mesar, hackspettar och även enstaka tjädrar. Man kan dock räkna med att antalet arter och individer kommer att minska under vintern, säger docent Grzegorz Mikusinski

Inventeringen kommer att upprepas i mitten av februari och senare kommer även den häckande fågelfaunan att följas upp.

Även smågnagarsamhället har inventerats av forskare från Grimsö. Professor Petter Kjellander som varit delaktig i försöket konstaterar att särskilt mössen förekom i stor mängd men även sorkar och enstaka näbbmöss uppenbarligen vandrat in i området eller kanske överlevt själva branden. Antalet fångade individer var stort, men mindre än hälften jämfört med den parallella inventeringen i obränd skog.

Under inventeringarna har man dessutom upptäckt färska spår efter flera olika stora däggdjur som älg, rådjur, kronhjort, varg, räv, skogshare och ekorre i området. Forskarna på Grimsö hoppas att flera långsiktiga ekologiska undersökningar i den brända skogen kommer att ge helt ny och användbar kunskap.

Detta skriver SLU i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser