Tyska jaktterriern Omega – stor hund i litet format

9907a.jpgSäkert sök, bra och lagom långa drev med god kontakt för jakt på rådjur och hjort. Välmeriterad som grythund med svenskt och finskt jaktchampionat. Till detta ”gudasnäll” och psykiskt stabil är Omega en fin representant för den allroundjagande tyska jaktterriern. – Släpp Omega, då händer det något!

Magnus Furenstam från Våxtorp med Omega och ytterligare en hundförare hade för en stund sedan försvunnit bort genom skogen.
Vi var på dovhjortsjakt i viltrika marker i Södermanland. Viltrika marker med gott om rådjur och som här med en stor stam av dovvilt. Det är på sådana marker som de kortdrivande hundarna främst kommer till sin rätt. Jägarna i större eller mindre sällskap kan här få gott om skottillfällen när mindre såtar jagas av.
Kraven på hundarna är här att de ska ha ett snabbt och rejält sök, driva energiskt och med bra skall. De ska helst inte driva för länge, det vill säga ur såten och in i nästa ojagade såt. Buktar djuren i såten bör dock hundarna kunna driva upp till 20 minuter. Ett annat krav på hundarna är att de efter att ha släppt snabbt ska söka sig tillbaks till föraren och inte jaga på egen hand. I annat fall blir inte den här sortens jakt effektiv.
Första drevet
Jag står med Ola, en av passkyttarna, på en liten bergknalle med bra runtomsikt. Över berget där vi står går även en väl upptrampad viltstig med klövavtryck efter dovvilt.
– Nu hör jag Omega, viskar Ola. Det går hitåt.
Jodå, drevet kommer emot oss. Och så kommer en flock med djur. Det är sex stycken hindar, smaldjur och kalvar, samt en hjort med halvskovel.
Flocken kommer studsande rakt emot oss, svänger något för mycket och håller för hög fart för att det ska gå att skjuta. Djuren passerar ut mellan oss och nästa skytt.
Inte långt efter kommer Omega, som driver med högt och väl hörbart skall.

Omkullsprungna

Omega hade nu dragit iväg efter hjortarna lite väl länge. Något som Magnus Furenbratt sedan förklarade med att hon stått länge och var för jaktsugen. Det visade sig sedan också att det stämde med vad han sa.
Ytterligare ett drev blev det av Omega i första såten sedan hon återvänt till Magnus.
Återigen kom drevet rakt emot oss. I full karriär kommer en helskovel på stigen där vi står. På 7-8 meters håll upptäcker hjorten Ola och kastar helt om. Det är så vi nästan känner vinddraget efter hjorten fläkta om öronen.
Här hade det varit upplagt för ett skott, och foton, men den jakt vi är ute på är en så kallad ”slyngeljakt” och det får bara skjutas smaldjur och kalvar.
Omega låg också nu nära drevdjuret. När hjorten gjort en sväng runt om oss och gått rakt ut ur såten ser vi efter en liten stund Omega som söker sig tillbaks mot Magnus.

Hjort på hjort

I dagens sista såt får Magnus med Omega och ytterligare två hundförare fart på en otrolig mängd med hjortar. Tillsammans med skytten jag står med ser vi först en flock på ca 15 hjortar gå ut ur skogen för en av hundarna bortom oss. Efter en stund kommer en flock på ytterligare 15 djur förbi oss. Främst i ledet går flera helskovlar.
Omega möter djuren i skogen. Fullt drev och flocken svänger tillbaks. Den passerar oss nu på ca 40 meter med de kapitala hjortarna fortfarande först.
En händelserik dag med många fina drev av kortdrivare och stora mängder av vilt har vi också sett. Omega har skött sig med den äran och Magnus har vid flera tillfällen blåst in henne från drev.

Blåsa in

– Vad anser du om ideala drevtider vid den här sortens jakt? Jag ställer frågan till Magnus. Han svarar:
– Jag anser att hunden ska driva till dess den blir inblåst. Om det sedan är 5 eller 20 minuter beror på hur djuren buktar eller hur stor såten är.
– Att Omega har ett rejält sök och håller i ordentligt på drevet tycker jag tillhör hennes stora förtjänster.
– Det här med kontakten och att hunden söker sig tillbaks direkt efter drev har mycket att göra med lydnadsdressyr. En ordentlig lydnadsdressyr är något som är mycket viktigt att ge en tysk jaktterrier. Den är då en mycket formbar hund och användbar till det mesta.

Allround

Ett krutpaket som tysk jaktterrier är avlad för att vara en allroundhund. Den ska förutom att kunna driva vilt med skall, bland annat vara grythund, kunna apportera vilt på land och från djupt vatten, samt kunna användas för eftersök.
En del tyska jaktterriers används med framgång som vildsvinshundar och älghundar, samt vid jakt efter mink och mård. Även björn har skjutits för tysk jaktterrier i Sverige.
Rasen är arbetskrävande och behöver få utlopp för sin energi genom att få umgås med sin familj, jaga mycket och vara med där det händer något.
Omegas specialité är som kortdrivare på klövvilt där hon är med husse på jakter runt om på olika marker i södra delarna av Sverige. Hennes andra område är grytjakt, där hon är både svensk och finsk jaktchampion.

Rävsprängare

Domarens omdöme om Omega efter grytjaktprovet som gjorde henne till champion genom att efter 21 minuter spränga en räv ur ett större gryt var:
– En hund med bra rörlighet och skärpa. Har en bra jaktlust. Godkänns som en god rävsprängare.
Magnus Furenbratt har tagit två valpkullar efter Omega. Ur båda kullarna finns hundar som meriterat sig på utställningar och prov.
– Det jag eftersträvar är att försöka få fram hundar med rejäla drevtider, säger Magnus. En annan viktig sak är god mentalitet och goda grytegenskaper.
– Som jag ser det har jag i Omega fått en bättre hund än jag förtjänar. Hon är gudasnäll och har egentligen inga brister, säger Magnus Furenbratt om sin tyska jaktterrier.

Tysk Jaktterrier
SUCh, SJ(g)Ch, SFJ(g)Ch Plösmyrans Omega S12031/93
Efter: Tampas S11534/90
Undan: Råbockens Alexis S60296/85
Uppfödare: Mats Skogsberg, Hedesunda
Ägare: Magnus Furenbratt, Våxtorp

Utställning
1994-06-04 Bäckaskog Curt Cederskog 1 ukl, 1 ukkl, Hp, 2 skl, Ck, 2 btkl
1994-07-01 Laholm Karl-Erik Johansson1 ukl, 1 ukkl.
1994-09-10 Sofiero J F Krake 1 ukl, 1 ukkl, Hp, 1 skl, Cert, Ck/Hp, BIM
1995-01-06 Göteborg Kurt Radnetter 1 ökl, 1 skl, Cert, Ck/Hp, 1 jkl, Hp, BIR, CACIB
1995-09-10 Sofiero Annika Ultveit-Moe1 ökl, 1 skl, 1 jkl, Hp
1995-11-04 Jönköping Elsbeth Clerk1 ökl, 1 skl, Cert, Ck/Hp, 1 jkl, Hp, BIM, CACIB

Jaktprov
1994-09-03 Trolle-Lj.Raino Halse Anlagsprov fält, 144 p, Mycket bra
1995-08-12 Björköby Dennis Bernstsson Grytanlagsprov, 42 p. Godkänd
1995-09-03 Sturup Stig Pahlmark Grytanlagsprov, 55p. Väl godkänd
1996-01-07 Krokshult Leif Karlsson Grytjaktprov, godkänd
1996-06-08 Sturup Leif Karlsson Grytanlagsprov, 58 p. Väl godkänd
1996-07-12 FinlandReijo PyyppönenA-prov, 50 p.
Text och foto: JAN DOMARHED

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser