Tvingas offentliggöra var Södertörnsvargen sköts

Stockholm (JJ) Kammarrätten tvingar länsstyrelsen i Stockholm att offentliggöra var Södertörnsvargen sköts i skyddsjakt i januari. Föreningen Jaktkritikerna har överklagat sekretessbeslutet och fått rätt. – På grund av hot ville vi skydda en gård, säger Göran Åström vid länsstyrelsen i Jaktjournalens webbradio.

Föreningen som begär ut var vargtiken sköts driver tesen att hon jagades ut från Tyresta nationalpark innan hon fälldes. Skyddsjakten fick inte bedrivas i nationalparken. Karta: Länsstyrelsen Stockholm

Det var den 10 januari som en extremt närgången vargtik, som rörde sig i Haninge och Tyresö, sköts i en skyddsjakt.

En företrädare för föreningen Jaktkritikerna skriver till Kammarrätten och berättar att de bedriver en undersökning av skyddsjakten. Uppgiften om skottplatsen uppges vara den viktigaste pusselbiten i kartläggningen.

”Vargtiken var skyddad i Tyresta nationalpark. Uppgifter tyder på att vargtiken drevs ut ur nationalparken för att skjutas utanför parken”, skriver privatpersonen.

Länsstyrelsen har hemlighållit skottplatsens position med hänvisning till att den kan kopplas till en bostadsadress i området.

Upphäver sekretessen

Kammarrätten håller inte med utan ålägger länsstyrelsen att offentliggöra GPS-positionen för var vargtiken sköts.

”Det framgår inte enligt kammarrättens mening att GPS-positionen är kopplad till en enskilds bostadsadress, eller på något annat sätt lämnar upplysning om var en enskild bor. Handlingen med de begärda uppgifterna omfattas alltså inte av sekretess och ska därmed lämnas ut till xxxxxxxx xxxxxxxx”, skriver Kammarrätten i sin dom.

Hör Göran Åström, miljödirektör vid länsstyrelsen i Stockholm, förklara varför uppgiften hemlighållits, i Jaktjournalens webbradio:

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser