Jaktnyheter

Tvångsjakt föreslås som vapen mot afrikansk svinpest

Jordbruksverket föreslår en förändring i Jaktlagen, så att tvångsjakt kan genomföras mot markägares vilja. Foto: Gettyimages
Tvångsjakt – mot markägares vilja – är ett av förslagen från Jordbruksverket för att hindra utbrott av afrikansk svinpest i Sverige.
Det är Regeringen som beställ rapporten från Jordbruksverket. ATL skriver i sin pappers upplaga att det kan bli aktuellt minska den svenska vildsvinsstammen i områden där smittspridning skulle få allvarligast konsekvenser. Vilka de platserna är i Sverige ska utredas ytterligare. Förslaget till Regeringen innehåller också en skrivning om att Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska kunna besluta om tvångsjakt på vildsvin – mot markägares vilja – för att minska risken för smittspridning. För att sådana tvångsjakter ska kunna genomföras föreslår Jordbruksverket en ändring i Jaktlagen.

Betalt för rapport om dött vildsvin

Jordbruksverkets förslag till Regeringen är också ökad information för att förhindra att smittat livsmedel eller förorenade kläder drar in pesten i landet. Smittad mat, som förs in i landet via biltrafik, bedöms vara en stor risk och därför föreslås utökat regelverk för hur Trafikverket sköter sophanteringen på rastplatser. Jordbruksverket efterlyser också att döda vildsvin analyseras och föreslår att den som rapporterar ett dött vildsvin till SVA ska få ersättning. Afrikansk svinpest finns i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Länder med svinpest får inte exportera griskött. Här skriver SVA om afrikansk svinpest.