Trots lokala tätheter – järvstammen ligger under referensvärdet

Stockholm (JJ) Inventeringsresultatet från Naturvårdsverket visar att de svenska järvföryngringarna närmst fördubblats jämfört med förra året men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Antalet inventerade järvföryngringar (hona med ungar) ökade från 58 till 97 mellan de två senaste inventeringarna men trots detta ökade inte populationen i samma utsträckning. I hela Skandinavien inventerades 137 järvföryngringar.

– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Den skandinaviska järvpopulationen uppskattas för 2017 till 846 vuxna järvar (äldre än ett år). 522 (409–696) av dessa järvar återfinns i Sverige. Den svenska stammen har ökat med fem procent sedan förra inventeringen.

Enligt Naturvårdsverket ligger populationen trots tillväxt i Sverige under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är 600 individer (över ett år).

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser