Trendbrott för vildsvinsstammen

STOCKHOLM(JJ). I år verkar det som att vildsvinsstammen minskar efter att ha ökat under flera år. En förklaring till minskningen är den bistra vintern som hållit nere antalet djur. För många markägare, som drabbats av vildsvinsskador, är trendbrottet ett välkommet besked.

Enligt Naturvårdsverkets beräkning finns det omkring 150 000 vildsvin. Den stora stammen har inneburit problem för lantbrukare och även orsakat problem i trafiken.

Något som tyder på ett trendbrott är den kraftiga minskningen av antalet vildsvinsolyckor i trafiken.
Trendbrottet beror bland annat på en effektivare jakt och den kalla vintern.
– Det var mycket snö och mycket kyla på många håll. Det har medfört att många av de vildsvin som föddes vid årsskiftet inte överlevde helt enkelt. Och därpå en varm sommar, som har medfört sannolikt att vildsvinen inte har rört sig, utan uppehåller sig i områden med vatten och skydd, säger Christer Pettersson, expert på Naturvårdsverket, till Sveriges Radio Ekot.

Han betonar dock att jakten betyder mycket för att inte stammen ska börja öka igen.  Pettersson menar också att måste till ett högt jakttryck där vildsvinsskadorna är som störst.
Det här rapporterar Sveriges Radio Ekot.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser