Tre björnar för Värmland

Värmlands län har en björnpopulation som 2017 uppskattades till 14,7 individer. Populationen har legat relativt stabil sedan 2012-2018 och länsstyrelsen gör bedömningen att stammen ökat på senare år. Förvaltningsmålet innebär att björnpopulationen i länet ska ha en långsam tillväxt och spridning under kontrollerade former. Tidigare genomförda licensjakter bedöms också ha medfört positiva effekter för acceptansen … Fortsätt läsa Tre björnar för Värmland