Totalstopp på vargjakt i Dalarna

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu prövat de två besluten om licensjakt på varg i Dalarna och bedömer att länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen. Det innebär att den planerade licensjakten på varg i Dalarna inte kan genomföras, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige då antalet vargar överstiger länets miniminivå. Värmland, Örebro och Dalarna har fattat beslut om att genomföra licensjakt och besluten har överklagats till Naturvårdverket. Vad gäller Värmland och Örebro så gav Naturvårdsverket klartecken men jakten stoppades sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad i väntan på prövning. Naturvårdsverket har nu prövat besluten för Dalarna.

─ De överklaganden som vi har fått in är väl genomarbetade och vi har prövat samtliga delar i länsstyrelsens båda beslut. Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.

De fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas är att jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus på vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strikt kontrollerade former.

Naturvårdsverket bedömer att Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om licensjakt på varg uppfyller kriterierna om selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden. Däremot har länsstyrelsen i sina beslut inte visat att det saknas annan lämplig lösning, att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras och att uttaget ska vara i begränsad mängd. Syftet med licensjakten är inte heller tillräckligt tydligt.

Dessa överklagade
De organisationer som överklagat besluten om licensjakt på varg i Dalarna är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen i ett gemensamt överklagande samt Wolf Association Sweden och Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser