Tolv loföryngringar i Uppsala län

Uppsala (JJ) Länsstyrelsen är klara med årets lodjursinventering och sammanställningen visar att det i länet dokumenterats tolv föryngringar.

 Några av föryngringarna delar länet med angränsande län, men inventeringsresultatet pekar ändå på att det finns drygt 60 lodjur i Uppsala län.

– Vi kan se en minskning av lostammen sedan toppåren 2010 och 2011 men det finns fortfarande gott om lodjur runtom i länet, säger Monica Eriksson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Enligt förvaltningsplanen för stora rovdjur ska det finnas minst 11,5 loföryngringar i länet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser