Tjärös vildsvin har blivit en plåga

Tjärö (JJ) Ägarna till anläggningarna på Tjärö har tröttnat på vildsvinsplågan. Nu ansöker de hos länsstyrelsen i Blekinge om att få bedriva allmän jakt på djuren.

I dag har Tjärö rätt till skyddsjakt på både vildsvin och mink, men trots detta skjuts det knappt några svin och detta har lett till att vildsvinsstammen på ön har ökat kraftigt.

Även om ön ingår i ett Natura 2000-område menar ägarna att det är önskvärt att det bedrivs en jakt som håller vildsvinsstammen under kontroll.

En bra tid att bedriva allmän jakt skulle vara under hösten då det knappt finns några besökare på Tjärö, menar ägarna i sin ansökan.

Länsstyrelsen har inte fattat något beslut i ärendet ännu.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser