Tillstånd för skyddsjakt på sångsvan

Malmö (JJ) Länsstyrelsen Skåne ger en markägare i Vellinge kommun tillstånd att skjuta tre sångsvanar för att skrämma bort flockar av sångsvan från markerna. Att ge tillstånd för skyddsjakt av sångsvan är en ovanlig åtgärd.

– Skyddsjakt är en sista åtgärd, som man kan vidta när man försökt lösa problemen på annat sätt. I det här fallet har markägaren arbetat med förebyggande insatser och skrämselåtgärder. Men problemen kvarstår. Stora flockar med sångsvan orsakar stora skador växande grödor, berättar länsassessor Eva Johansson på Länsstyrelsen Skåne.
 
Sångsvan har ökat i antal under senare år och har en gynnsam bevarandestatus i hela landet. Länsstyrelsen Skåne anser därför att det i det här fallet är befogat med en begränsad skyddsjakt på sångsvan, som komplement till redan vidtagna skadeförebyggande åtgärder.
 
Skyddsjakten gäller för tre sångsvanar till och med 30 maj under följande villkor:

·  Jakten ska ske i skrämselsyfte. Endast en sångsvan åt gången får skjutas och effekten ska därefter    utvärderas innan ytterligare sångsvan får fällas.

·  Jakten får endast omfatta fåglar som befinner sig på marken och endast ungfåglar (gråa fåglar).
 
·  Jakträttshavaren ska ha lämnat sitt medgivande till jakten. Vid jakten ska markägaren särskilt se till att fågel av arten mindre sångsvan inte fälls.

· Jakten ska begränsas till besådda fält där svanarna börjat slå sig ned och där det finns risk för skada.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Annonser