Tillåt vargjakt!

Malung (JJ) Malungs kommun vill tillåta jakt på varg och lo och ge djurägare bättre ersättningar om de drabbas av rovdjursangrepp. Jakten på varg anser kommunen ska inledas omedelbart eftersom risken för en vargexplosion är överhängande.

Synpunkterna från Malungs kommun redovisas av arbetsutskottet i ett svar på länsstyrelsens förslag till regional förvaltningsplan för de stora rovdjuren.
Länsstyrelsen har föreslagit 25 björnföryngringar, 23 lodjursföryngringar, fyra järvföryngringar och tre till fyra av varg.
Malungs kommun accepterar endast 25 björnföryngringar, 18 av lodjur, fyra av järv och max två föryngringar av varg.
Kommunen förslår även att lodjursjakten ska införas så snart som möjligt för att inte småviltsstammarna helt ska raseras.
Kommunen anser vidare att vargjakten ska tillåtas omgående redan innan etappmålet på 200 vargar uppnåtts. Kommunen anser även att etappmålet ska vara ett slutmål för hela landet.
Kommunen skriver ”När det är känt att vargstammen växer med 30-50 procent om året är det av stor vikt att vargjakt införs redan nu, innan det blir en vargexplosion i landet. Ett införande av jakt torde också öka acceptansen för varg samt minska den eventuellt illegala jakten”, skriver kommunen.
Kommunen anser vidare att de tamdjur som drabbas av rovdjur ska ersättas. Boskap ska ersättas med samma principer som sker med renar och jakthundar ska ersättas enligt Kennelklubbens värderingsprinciper.
När det gäller rovdjursturism anser kommunen att den aldrig kan konkurrera med de värden som världens bästa älgstam genererar.
Malungs kommun avslutar sitt yttrande med ” En levande landsbygd bygger på att människor kan leva och bo där. Stor betydelse för livskvaliteten i Malungs kommun är att människor kan nyttja de värden som naturen ger och dit hör även jakt och djurskötsel”

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Annonser