Jaktnyheter

Tillämpar ny lag retroaktivt – åtalad frias från vapenbrott

Trots att han egentligen innehaft vapen utan att ha rätt till det, frias den 38-årige jägaren från misstanke om ringa vapenbrott. Allt med hänvisning till den nya lagen som gör ljuddämpare licensfria, som infördes några månader efter att 38-åringen ertappats med en dämpare han saknade licens för. Foto: Gettyimages

I början av januari ertappades jägaren med en ljuddämpare han saknade licens för. Dämparen togs i beslag och jägaren åtalades för ringa vapenbrott. Men nu har Umeå tingsrätt friat honom, med hänvisning till den nya lagen som infördes i juli, som gör ljuddämpare licensfria.

"}}

Lagen är tydlig. Den som begår ett brott ska straffas för det i enlighet med den lagstiftning som gäller när brottet begås. Även om gärningen inte längre är straffbar när ärendet avhandlas i domstol.

Frias i efterhand

Ändå väljer Umeå tingsrätt att fria den 38-årige jägaren från Västerbotten som i början av januari i år ertappades med att ha en ljuddämpare han saknade licens för.

Vid denna tid jämställdes ljuddämpare fortfarande med vapen och var därmed licenspliktig.

Ett halvår senare, den första juli 2022, trädde dock en ny lag i kraft som innebär att licenskravet för dämpare slopas.

Åklagaren som åtalat 38-åringen ville att jägaren skulle dömas för ringa vapenbrott, och att mannens beslagtagna ljuddämpare skulle förverkas.

”Ändrat uppfattning”

Men tingsrätten är alltså av en annan mening.

Samtidigt som domstolen konstaterar att 38-åringen förvisso innehaft en ljuddämpare utan att han haft rätt till det, vid den aktuella tidpunkten, väljer man att fria jägaren och ge honom sin ljuddämpare tillbaka.

Tingsrätten förklarar sitt ställningstagande med att lagändringen som trädde i kraft den första juli 2022 inte verkar vara påkallad av något annat än att ”lagstiftaren ändrat uppfattning om den aktuella gärningens straffbarhet”.