kal.22

Genialiskt när Blaser förvandlas till klass III