Sveriges vargjakt utreds av EU

EU-kommissionen utreder om Sveriges vargpolitik är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning.

– Jag välkomnar att kommissionen ska granska den svenska jaktpolitiken, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som ställt en fråga till kommissionen om den svenska vargjakten.

Sverige har skyldighet att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för vargen, enligt EU:s Habitatdirektiv.

– Jag har svårt att se att Sverige uppfyller Habitatdirektivets krav om skydd av hotade arter, säger Carl Schlyter, och jag räknar med kritik från EU mot Sveriges regering. Licensjakten av varg bör stoppas.

”Kommissionen utreder i vad mån Sveriges vargpolitik och tillämpningen av undantag när det gäller vargar är fullt förenlig med EU:s miljölagstiftning”, skriver EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i sitt svar till Carl Schlyter.

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser