Sverige älgtätast i världen

Kungsbacka (JJ) Flera skötselområden i södra Sverige avslutade jakten tidigare än planerat och klarade inte sina avskjutningsplaner, men trots lokalt få älgar har Sverige ändå högst älgtäthet i hela världen.

Sverige i topp när det kommer både till älgtäthet och avskjutning. Arkivfoto: Per Jonson.

Det är Skogsforsk, svenska skogsbrukets forskningsinstitut, som tagit fram statistik. I stället för att beräkna älgtätheten per 1 000 hektar har man nu beräknat per en miljon hektar. Detta bara för att enklare kunna jämföra med andra länders älgtäthet.

Enligt undersökningen ligger den svenska älgtätheten i genom snitt på cirka 350 000 älgar och 29 miljoner hektar skogsmark (12 000 älgar/en miljon hektar). I Norge är siffran cirka 10 770 älgar per en miljon hektar och de hamnar på andra plats i undersökningen. Därefter kommer de baltiska länderna som också har en relativt tät älgpopulation.

Vad gäller älgavskjutning toppar också Sverige enligt Skogsforsk statistik med 3 500 älgar per en miljon hektar, rapporterar Nya Wermlands Tidning.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser