Svenska Jägareförbundets uttalande om varg

Svenska Jägareförbundets årsstämma som hölls i helgen beslutade att göra ett uttalande om vargfrågan.

Vargens påverkan på människors livsmiljö, näringar, vilt och jakt ökar i takt med att stammen växer.

I demokratiskt fattade beslut har Sveriges riksdag bestämt hur stor vår vargstam ska vara.

Svenska Jägareförbundet respekterar detta.

Svenska Jägareförbundet ställer sig dock ytterst frågande till hur demokratiskt fattade beslut skall kunna verkställas då vårt rättssystem visat sig ha allvarliga brister. Resultatet av detta är att vargstammens förvaltning havererat.

En icke förvaltad vargstam har nu visat sig medföra stora konsekvenser också för oss jägare. Jakt har försvårats eller omöjliggjorts i vargtäta områden.

En viltart med så stor påverkan som varg, måste enligt Svenska Jägareförbundet genom förvaltning hållas på lägsta nivå.

Svenska Jägareförbundet vill härmed med kraft understryka sin ståndpunkt:

Så få vargar i Sverige som möjligt.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser