Svenska jägareförbundet släpper ny handlingsplan för vildsvin

Östermalma (JJ) Svenska jägareförbundet har arbetat fram en ny handlingsplan för vildsvinsförvaltning. Förbundet har tydliga målsättningar inom tre områden - samverkan, jakt och utfodring.

Arkivfoto: Per Jonson

Jaktåret 2005-2006 beräknades bruttovärdet av vildsvinsjakten till 100 miljoner kronor. Då fälldes cirka 25 000 vildsvin. I dag överskrider avskjutning 100 000 vildsvin. Med andra ord är det hög tid att revidera förvaltningsplanen och skapa nya målsättningar för vildsvinsjakten. Så har också Svenska Jägareförbundet gjort.

I en ny handlingsplan presenterar förbundet sin policy för tre viktiga delar – samverkan mellan de gröna näringarna, jakten samt utfodringen.

– Vi hoppas också att denna plan ska hjälpa till i områden med nyetablerade stammar eftersom planen bygger på erfarenheter som vuxit fram i län där vildsvinen förvaltats under en längre tid och på aktuell forskning. Vi ställer etiken högt i dokumentet. Vildsvin ska självklart förvaltas med samma höga etiska värderingar som övrigt vilt, det tror jag alla jägare är överens om. Men den höga förökningstakten och vildsvinens förkärlek för jordbruksprodukter innebär utmaningar i förvaltningen, säger Alpo Syväjärvi, regionchef Mitt och som varit med och utformat handlingsplanen.

Läs hela handlingsplanen här>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser