Svenska Jägareförbundet sågar Naturvårdsverkets konsekvensutredning

Öster Malma (JJ) I går offentliggjorde Naturvårdsverket sin utredning kring vargens socioekonomiska effekter. Verket menar att det en vargstam med gynnsam bevarandestatus inte påverkar näringar på landsbygden negativt. Svenska Jägareförbundet är kritisk till dessa slutsatser.

– Till verkets försvar måste vi säga att förutsättningarna för denna rapport varit alldeles för dåliga. Men resultatet hade inte behövt bli så här dåligt. Nu verkar det som om att Naturvårdsverket inte ser verkligheten i vargområdena, säger Torbjörn Lövbom.

Svenska Jägareförbundet är kritiskt till stora delar av innehållet och hur man har hanterat olika fakta. Men kärnan i förbundets kritik ligger mest på Naturvårdsverkets slutsatser.

– Vi vet att verket har haft svårt att hinna med alla arbetsuppgifter på grund av allt arbete med vargen, länsstyrelserna har anställt rovdjursspårare och rovdjursansvariga, Sveriges riksdag har fattat flera vargbeslut, lagstiftning har ändrats och vi ser dagligen hur människor uttrycker oro och besvikelse på minskad livskvalitet, jägare som slutar jaga med hund, tamhundar dödas i trädgårdar med mera.

– Att Naturvårdsverket då kan slå fast ”på samhällsnivå finns det däremot ingen omfattande ekonomisk påverkan på verksamheter och näringar från varg” får mig att undra om vi lever i samma verklighet?

Torbjörn Lövbom menar att rapporten saknar de delar som socioekonomiska beräkningar ska innehålla. Bland annat finns inga mjuka värden, som upplevelser eller känslor. Han är också mycket kritiskt över att verket inte ens försökt kvantifiera exempelvis rekreationsvärdet av jakt, trots att förbundet påtalat detta.

– Naturvårdsverket konstaterar utifrån underlaget att meningsfull jakt kan bedrivas i vargrevir. Hur kan den myndighet som också vill ha ett främjandeuppdrag för jakten ha missat det avgrundvrål från jägarna – under många år – om hur de upplever vargarnas påverkan, säger Torbjörn Lövbom avslutningsvis i pressmeddelandet.

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser