Svenska Jägareförbundet överklagar också vargjakten

Värmland (JJ) Jägarnas Riksförbund har redan överklagat vargjakten i Värmland. Nu överklagar också Svenska Jägareförbundets lokalavdelning beslutet eftersom de anser att tilldelningen på sex vargar i länet är för liten.

Svenska Jägareförbundet Värmland vill utöka licensjakten till att gälla tre i stället för ett revir. Foto: Länsstyrelsen/Istock(montage)

– Riksdagen beslutade redan 2013 om att koncentration av varg till Värmland ska minska. Vi kan nu konstatera att vargstammen idag är precis lika stor som den var då. Därför behövs en mycket mer omfattande vargjakt i vinter än den som länsstyrelsen beslutat om, säger ordförande Ingemar Tönnberg i ett pressmeddelande.

Nu har en överklagan till Förvaltningsdomstolen i Luleå lämnats in. Jägareförbundet Värmland vill att licensjakten i vinter förutom Vimyrenreviret också ska inbegripa Jangenreviret och Glaskogreviret eftersom det först då kan ge effekter vid ett jaktligt uttag.

– Vi menar att högsta förvaltningsdomstolens dom i december 2016 visar att länsstyrelsen kan besluta om en mera omfattande jakt på varg i syfte att minska de negativa effekterna som en växande vargstam har på möjligheten att bedriva meningsfull älgjakt. Den hotar även löshundsjakten, säger han vidare.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser