Svenska Jägareförbundet mötte EU-kommissionen

Bryssel (JJ) I går talade Torbjörn Larsson, vice ordförande i Svenska Jägareförbundet inför EU-kommissionen med anledning av deras nya vapenförslag. Som representant för Europas sju miljoner jägare konstaterade han att vapenförslaget rör ett icke-problem.

Meningen är att EU-kommissionen inom den närmsta framtiden komma fram till ett slutgiltigt förslag kring ägande, användning och handel av vapen inom EU.

Enligt Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundets ansvarige för internationella frågor är  jägares vapenanvändning ett non existing problem. I går förde han talan för Europas sju miljoner jägare i ett möte som EU:s Hunting Intergroup arrangerade för EU-kommissionen och många EU-parlamentariker.

– Jag framförde detta med all tydlighet. Inte ens de mest dumma kriminella i Europa är så dumma att de använder jaktvapen, säger han.

Torbjörn Larsson menar att EU-kommissionen i all hast plockat fram ett gammalt förslag som saknar förankring. Den bild han har av ledamöterna i EU-parlamentet är att de är på samma linje som Svenska Jägareförbundet.

– Jag tror att parlamentet och jägarna har samma utgångspunkt i huvudsak även om det finns en del detaljer där det råder delade meningar.

I sitt anförande tog Torbjörn Larsson också upp frågan om hur den svenska jakten bedrivs. Något det saknas kunskap om bland delegaterna.

– Jag beskrev hur vi i Sverige jagar och varför vi behöver olika vapentyper men också hur viktig etiken är för den svenska jägarkåren och exemplifierade med trafikeftersöksuppdragen. För mig är EU-projektet och samarbetet mellan nationerna något positivt men då måste man utgå från den bästa modellen, inte den sämsta.

Läs också:

Alla utom polisen mot EU:s vapenförslag

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser