Svenska Jägareförbundet kritiserar höga fällavgifter

Kungsbacka (JJ) Naturvårdsverkets utvärdering kring älgförvaltning som kom förra året har varit på remissrunda. Svenska Jägareförbundet kritiserar i sitt remissvar de på många håll oproportionerligt höga fällavgifterna.

Svenska Jägareförbundet har flera förslag på hur älgförvaltningen kan förbättras och effektiviseras. Arkivfoto: Per Jonson

Svenska Jägareförbundet anser inte att målet om en kostnadseffektiv älgförvaltning uppnåtts. Länsstyrelserna bör ta ut mindre medel för sina egna administrativa kostnader. I remissvaret anger förbundet att Länsstyrelsen kostnader sedan det nya systemet infördes har ökat med 40 procent samtidigt som antalet registreringar minskat med 80 procent.

Förbundet föreslår att fler arbetsuppgifter bör kunna delegeras till viltförvaltningsdelegationerna.

Vidare vill förbundet att den utslagsgivande markägarrösten tas bort i älgförvaltningsgrupperna eftersom den bidrar till att hämma samverkan när målsättningen är den omvända.

Förbundet skriver också att de efterlyser kriterier kring älgstammens kvalitet. I dag tas i regelverket  inte någon hänsyn till skillnader i älgstammens kvalitet mellan olika lokala populationer.

Läs hela förbundets remissvar här>>

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser