Svenska Jägareförbundet anser vargkommittén gjort sitt

Öster Malma (JJ) Regeringen har beslutat att återupprätta Vargkommittén. En av uppgifterna ska bli att delta i arbetet med att utreda gynnsam bevarandestatus. – Det finns inte någon ny forskning som förändrar synen på hur många vargar vi ska ha i landet. Den senaste rapporten, gjord av professor Buford, är inte offentlig men ger stöd till det intervall på 170-270 vargar för gynnsam bevarandestatus som riksdagen har beslutat om, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd i ett pressmeddelande.

När regeringen beslutade om att återupprätta Vargkommittén så pekades ett antal uppgifter ut för kommitténs arbete. En av dessa är att bistå Naturvårdsverket med att utreda gynnsam bevarandestatus. Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd meddelar i ett pressmeddelande det inte är någon vits att starta nya utredningar. Det räcker med att fullfölja den utredning som redan pågår

– Det är bortkastade resurser att utreda det igen. Det finns inga nya fakta att tillgå och jag tycker att vargförvaltningen redan idag kostar samhället alldeles för mycket. Sedan ska vi komma ihåg att vi har gynnsam bevarandestatus idag. Detta inrapporterades till EU 2013 och nivån kommer att ligga fast i sex år, säger Torbjörn Lövbom.

– Vi har med andra ord gynnsam bevarandestatus för vargstammen och denna bedömning är baserad på all relevant forskning som finns i ämnet. Det enda nya som finns att tillgå är Buford-rapporten som ännu inte är offentlig, men som analyserar de genetiska behoven. Delar av denna presenterades på Vargsymposiet i Vålådalen.

– Rapporten ger stöd till riksdagsbeslutet och den förvaltning som nu sakta växer fram. Den tolkning av Bufords rapport som exempelvis professor emeritus i genetik Dag Lindgren gör innebär att man kraftigt kan sänka behovet av nya invandrare gentemot den vargförvaltningsplan som finns och att en större vargstam har mycket liten effekt på genetiken.

– Det som nu återstår är att fullfölja den utredning som förra regeringen tillsatte, att se över vargens socio-ekonomiska påverkan. Där behövs en kraftfullt utökad insats och ytterligare direktiv.

– Den viktigaste åtgärden för att minska polariseringen är att vi förvaltar vargstammen aktivt och långsiktigt, samt att det finns en tydlighet i vad samhället vill. Naturligtvis måste det finnas möjlighet till snabba skyddsjaktsbeslut, samt ersättning till de som får skador. Det är inte mer utredningar som behövs utan förvaltning av vargstammen, säger Torbjörn Lövbom.

 

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser