Svenska betesmarker växer igen

Stockholm (JJ) Jordbruksverket datamodell över de svenska betesmarkerna visar att många värdefulla områden kommer växa igen i en allt snabbare takt. Allt färre lantbrukare har betesdjur, rapporterar ATL.

Färre mjölkbönder och en mer rationaliserad drift är bidragande orsaker till förbuskningen. Även om antalet betande djur i Sverige inte har minskat har spridningen minskat drastiskt.

Allt fler betesmarker växer igen runt omkring i Sverige. Foto: Lina Tengström
– Verkligheten är sådan att djuren är skevt fördelade. Antalet djur sjunker också men väldigt långsamt. Samtidigt minskar antalet gårdar och då blir det en koncentration av djur till vissa områden, säger Johan Wallander, miljömålsansvarig på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning till ATL.

Naturbete är betydligt mer kostsamt än bete på vallar i direkt anslutning till gårdarna. Få lantbrukare i dag använder utmarker och isolerade betesområden långt från hemmagården.

– Skulle man bara efterfråga mer kött så så skulle man lika gärna kunna producera det i stall utan betesdrift. Vill man hålla naturbetesmarkerna öppna så måste man också producera mer naturbeteskött. Men jag antar att det även är en kostnadsfråga, det handlar om vad vi är beredda att betala för köttet i butikerna, säger Johan Wallander.

ATL skriver att de svenska miljömålen om ett rikt odlingslandskap som utvärderades inte kommer att nås till 2020.

– Det är bråttom att hitta andra värden än just foderproduktion. Ett öppet och betat landskap ökar landsbygdens attraktionskraft och kan bidra till att behålla en levande landsbygd, säger Johan Wallander.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser