Sveaskog drar in jakträtten på björn på två marker

Dalarna (JJ) Otillåtna jaktmetoder gör att Sveaskog drar in möjligheten till björnjakt på två marker om totalt 10 000 hektar i östra Dalarna och västra Gävleborg.

Kraven på inventeringsarbetet på de stora rovdjuren ökar och nya metoder krävs där snön tryter. Arkivfoto: Per Jonson.

Det rör sig om två olika marker där Svea skog har fått kännedom om att björnjakten inte gått rätt till. I ett av områdena pågår just nu dessutom en polisutredning kring jaktbrott.

– Vi har gjort en så kallad villkorsförändring så att de aktuella jaktlagen fortfarande har jakträtt på markerna men björnen har undantagits från jakträtten. Vi som markägare måste markera att detta inte är okej, säger Anders Johansson, jakt och klövviltsansvarig på Sveaskog Södra Norrland.

Enligt Anders Johansson har jägare använt otillåtna jaktmetoder, men han vill inte gå in närmare på vad det rör sig om bortsett från åtling.

– Vi har fått in information från en mängd håll. Vi är ju inte någon åklagarmyndighet utan kan själva bestämma hur vi vill agera gentemot våra arrendatorer.

Reaktionerna kring villkorsförändringen har enligt Anders Johansson varit positiva

– Det är många som tycker det är skönt att detta tas tag i ordentligt. Det som vi sett på de två aktuella markerna är ju inte ett isolerat problem. De allra flesta jägare är fantastiskt duktiga och kunniga. De är vi rädda om och då måste vi agera när några väljer att agera så här.

Anders Johansson tror att Sveaskogs agerande kan leda till att andra markägare också tar sitt ansvar och ställer jaktlag som bedriver tveksam jakt till svars.

– Det kanske kan vara en dörröppnare. Vi hoppas att vi stämt i bäcken, säger han till Jaktjournalen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser