Jaktnyheter

Sveaskog nöjt med älgjakten i norr

Den snöfattiga hösten har medfört att löshundsjakten kunnat bedrivas under en längre tid än normalt. Foto: Gettyimages

Sveaskogs ledning är nöjd med avskjutningen på bolagets marker i norra Sverige. Det återstår en dryg månad av jakttiden, men redan nu ser det ut som om avskjutningsmålen nås i de flesta områdena.

"}}

Sveaskog rapporterar älgjakten i Västerbotten och Norrbotten via cision.com. Alla områden har inte rapporterat hur många älgar som fällts men Sveaskogs ledning hyser gott hopp om att avskjutningsmålen nåtts.

– Det här är ett mycket glädjande resultat och vi har jägarna att tacka för väl utfört arbete och vi hoppas att de här resultaten ger effekt på älgbetesskadorna i sinom tid, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog, i pressmeddelandet.

Den milda hösten, med lite snö, har möjliggjort löshundsjakt mer än en månad längre än i fjol.

Coronapandemin har varit en utmaning i jakten och Sveaskog strör mer lovord över jägarkåren.

– Det är något som jaktlagen har hanterat på ett föredömligt sätt. Jaktlagen har ansträngt sig för att kunna säkerställa att alla, oavsett ålder eller underliggande sjukdomar ska kunna delta, till exempel genom att förflytta samlingar från kojor ut till skogen, att dela upp efterarbete med fällda älgar inom laget och att sprida ut jaktdagar över hela säsongen, säger Mikael Lundberg i pressmeddelandet.