Sveaskog kommer överklaga nekad skyddsjakt på älg

Länsstyrelsen i Norrbotten avslog Sveaskogs ansökan om att skyddsjaga älg, men skogsbolaget ger sig inte och tänker överklaga beslutet.

Sveaskogs planerade skyddsjakt på tallbetande vandringsälgar stoppas tillfälligt av länsstyrelsen. Arkivfoto: Per Jonson

Sveaskog ansökte om skyddsjakt på älg strax före årskiftet eftersom de menar att älgarna orsakar omfattande betesskador vintertid. Något som gör att skogsbolaget inte kan uppfylla sin skogskötselmål i de drabbade områdena.

Skogsvårdschefen Mikael Lundborg säger i ett pressmeddelande att situationen i området är allvarlig och att skyddsjakten ska ses som en sista åtgärd för komma till rätta med de skador på skogen vandringsälgarna orsakar.

Länsstyrelsen tycker dock annorlunda och ger inte skogsbolaget tillstånd till skyddsjakt.

– Länsstyrelsens avslag kommer att försvåra våra möjligheter att leva upp till Skogsvårdslagen. Sveaskog kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln och ytterst är det samhället som går miste om förnyelsebar råvara, kommenterar Mikael Lundborg länsstyrelsens beslut.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.
ANNONS ▼