Sveaskog får skyddsjakt på rådjur

Ljungby (JJ) Sveaskogs förvaltnings AB i Ljungby har ansökt hos länsstyrelsen i Halland och fått tillstånd till skyddsjakt på ett rådjur som betat av granplantor.

Rådjuren ställer till det för skogsägarna på ön. Foto: Istock

Ett ensamt rådjur har orsakat skada i ett hägn som satts upp för att skydda granplantor i Ljungby. Rådjuret tog sig in genom en trasig grind och fejar hornen mot plantorna så att skador uppstår.

Rådjuret har svårt att ta sig ut ur hägnet därför harSveaskogsförvaltnings AB ansökt om skyddsjakt på rådjuret för att rädda plantorna.

Området har redan varit inhägnat i sex år utan problem, uppger man i sin ansökan. Länsstyrelsen i Halland har beviljat ansökan med motiveringen att det verkar vara en engångsföreteelse och att ett fällt djur inte påverkar ”upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. ”, skriver Smålandsposten.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼