Stövarklubbens styrelse nekades ansvarsfrihet – avgick

Det blev ett turbulent möte när Svenska stövarklubben höll digital förbundsstämma på söndagen. Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet och valde då att avgå.