Storskarvjakt blåses av i väntan på beslut

Bohuslän (JJ) Naturvårdsverket har beslutat att inhibera Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på storskarv i Bohuslän, sedan Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening överklagat.

Det verkar inte bli tal om någon storskarvjakt för jägarna i Göteborgs och Bohusläns skärgård. Foto: Lina Tengström
Länsstyrelsen i Västra Götaland län beslutade i början av oktober att ge tillstånd till skyddsjakt på 2 000 storskarvar i Bohuslän fram till och med 2017.

Dels får skarven jagas av yrkesfiskare i direkt anslutning till fiskeredskap och dels får skarven jagas av markägare/jakträttsinnehavare, deras gäster samt personer som omfattas av länsstyrelsens tillstånd för jakt på öppet vatten.

Flera naturorganisationer överklagade länsstyrelsens beslut med begärd inhibering, eftersom de anser att det inte föreligger någon allvarlig skada på fiskestånd till följd av storskarv. De hänvisar till Naturvårdsverkets avvisning av skyddsjakt på skarv i Stockholms skärgård.

Naturvårdsverket väljer att gå på naturorganisationernas linje och inhiberar därför den del av beslutet som inte berör yrkesfiskares skyddsjakt i direkt anslutning till fiskeredskap, tills dess ärendet har prövats. 

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Annonser