Jaktnyheter

Storsatsning ska stoppa CWD-smitta

CWD har konstaterats hos älg, vildren och kronhjort i Norge. Foto: Gettyimages
Norska myndigheter har beslutat att 30 000 hjortdjur ska testas i kampen mot den fruktade CWD-smittan.
Statliga Hjorteviltportalen berättar att Mattillsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning och Veterinærinstituttet leder provtagningen. Målsättningen är att se om CWD, avmagringssjukan som den också kallas på svenska, spridit sig från de områden där den tidigare konstaterats. – Då vi fann CWD 2016 var det en chock för alla. Sedan det första fyndet i mars för tre år sedan har vi inte funnit några sjuka djur utanför Nordfjella. Det är betryggande, men vi måste framledes testa mycket för att med säkerhet kunna säga att sjukdomen är bekämpad i Norge, säger Karen Johanne Baalsrud, direktör för plantor och djur på Mattillsynet, till Hjorteviltportalen.

Jägarkåren viktig i jobbet

Därför ska 30 000 prover på hjortdjur tas runt om i Norge. Jägarkårens deltagande är avgörande, dels i provtagningarna, dels för att reducera hjortdjursstammarna i områdena närmast smittozonerna. Så här skriver Jordbruksverket om CWD: ”Sedan april 2016 har norska myndigheter upptäckt avmagringssjuka, CWD (Chronic wasting disease) på både vildren och älg och nu även på kronhjort. Nu när smittan har konstaterats i Norge och hjortdjuren ibland rör sig över gränserna kan det inte uteslutas att smittan också finns i Sverige.” Statens veterinärmedicinska anstalt skriver att CWD leder till neurologiska symtom, avmagring och död hos hjortdjur.