Stormöte om vikande älgstam i Värmland

Filipstad (JJ) Älgstammen i östra Värmland har kraschat och kan liknas den älgstam som fanns på 1950- och 1960-talet. Jan Andersson är ordförande i Filipstads jaktvårdskrets kallar till ett möte den 2 december och vill helst se att det bildas älgskötselområden.

– Att bilda älgskötselområden är en bra strategi att för att få likriktad, och samordnad älgförvaltning över större arealer, säger Jan Andersson. Det känns viktigt att samverka mellan jaktlag och viltvårdsområden. Detta tillsammans med en nödvändig rovdjursförvaltning för att på nytt skapa en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Andra har lyckats!

En representant från Jägareförbundet Värmland kommer och berättar hur man bildar  ett älgskötselområde, vad krävs av varje jaktlag och viltvårdsområde,  och hur man ansöker och kommer igång med ett älgskötselområde.

Därtill kommer representanter från Sydöstra Sunnes älgskötselområde och berättar om sina mångåriga erfarenheter som älgskötselområde och hur de lagt upp arbetet under skötselområdets arbetsår, skriver Filipstads Tidning.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser