Storlicensområde kan blir följden av låsta positioner

Läget är fortfarande helt låst i förhandlingen om skötselområdena i Hylte kommun som vägrade ändra sina skötselplaner trots att de röstades ned i älgförvaltningsgruppen för Halland Östra.

Meningarna går i sär om hur älgstammen bör förvaltas i Hylte kommun, i Halland.

Enligt Håkan Johansson, tidigare ordförande för Tornåsens älgskötselområde samt jägarintresserepresentant i älgförvaltningsgruppen för området, har inga framsteg skett i dialogen mellan älgförvaltningsgruppen, länsstyrelsen och de aktuella skötselområdena.

Anledningen till konflikten är att det från älgförvaltningsgruppens sida finns en vilja att sänka vinterstammen på älg i området.

– Vi har jagat i enlighet med de skötselplaner vi hade. Endast Västra Långaryds fick godtagit sin nya treårsplan som omfattar samma vinterstam som tidigare. Vi andra fick inte igenom våra. Det svar vi fick var att de hade ett bättre utgångsläge än oss andra men vi i Tornåsens skötselområde hade lika hög vinterstam som dem, säger han.

Nyligen genomfördes ett möte med representanter för de två skötselområden – Tornåsen och Unnaryd/Jällundtofta, som inte fått sina planer godkända, samt älgförvaltningsgruppen. Även om skötselområdena egentligen vill fortsätta som skötselområden finns det en gräns för deras tålamod.

– Jag tror vi kommer bli storlicensområden. Men det är något som vi framtvingas att bli. Vi kommer fortsätta arbeta efter skötselplaner internt även om vi inte är redovisningsskyldiga, säger Håkan Johansson.

Når avskjutningsplanen

I Håkan Johanssons eget skötselområde har jägarna hittills skjutit 95 procent av tilldelningen. Området hade 100 älgar och kvar återstår fem kalvar att fälla.

Enligt Håkan Johansson finns det bland jägarna och markägarna i trakten en gedigen kunskap om förvaltningen.

– Vi satte oss ner och diskuterade redan 2006/2007 för att komma fram till en bra förvaltning. Nu har vi hög andel kapitala tjurar i stammen.

Problemet med att sänka älgstammens täthet som älgförvaltningsgruppen beslutat är att det inte kommer ha effekt. Dessutom har skötselområdena de senaste sex åren redan sänkt stammen från 13 älgar per tusen hektar till nio älgar per tusen hektar.

– Handslaget om ett gemensamt arbete mellan markägare och jägare känns som en spark på smalbenet på oss jägare. Det spelar ingen roll om vi så sänker stammen till fem djur per tusen hektar i vinterstam. På vissa håll kommer det ändå vara tolv älgar per tusen hektar. På andra ställen kommer det vara noll. Så länge det finns älg kvar måste de ju äta något, säger han.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼