Stora aktörer vill säkra jaktens framtid

Norrköping (JJ) – Jag vill öka kunskapen och erfarenheten hos den nyutbildade jägaren, berättar Lars Schepler som är initiativtagare till Hunting Alliance.

Hunting Alliance är framarbetat mellan åtta ledande aktörer inom jaktupplevelse och jaktfackhandelsbranschen. Alliansen ska arbeta för att stärka läran om naturen, jakten och dess etik. Genom framför allt utbildningar ska samarbetet förbättra jägarens kunskap och beteende, mot såväl jaktkamrater som andra medborgare.

– Vi ser idag ett problem när alltför korta utbildningar tyvärr ger en för låg kunskapsnivå hos flera nyexaminerade jägare. Lars fortsätter. Vi hanterar vapen och arbetar tillsammans med våra hundar där kunskap är avgörande för en säker hobby, eller vad som för många av oss är en livsstil eller yrke.

Lars arbetar som som yrkesjägare och är stolt över att flera stora aktörer i branschen nu har beslutat sig för att medverka i samarbetet. Aktörerna består av Björkvik Säteri, Mamima Jakt, Interjakt, Browning, Aimpoint, Swarovski Optik, Agria Djurförsäkringar och Stalon.

En anläggning finns idag för både konferens samt skytte, och nu utvecklas den även vidare med boende till alla kursdeltagare. Anläggningen är placerad cirka två mil utanför Norrköping där också ett hundtestcenter finns sedan tidigare.

– Detta gäller inte bara oss jägare utan även våra hundar. Tillsammans ska vi göra allt för att skapa en säker framför för kommande generationer av jägare i landet, avslutar Lars.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser