Stoppad lodjursjakt kan ge nytt beslut

Västerbotten (JJ) Sent i går meddelade Naturvårdsverket att de upphäver Västerbottens lodjursjaktsbeslut. Beslutet har sedan tidigare varit inhiberat efter en överklagan från Wolf Association Sweden.

Naturvårdsverket har nu överprövat det överklagade beslutet om licensjakt på elva lon i Västerbottens län i sak. Bedömningen är att länsstyrelsen inte visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.

Enligt Naturvårdsverket  har inte länsstyrelsen i sitt beslut närmare utvecklat syftet med licensjakten och visat hur licensjakten är ändamålsenlig i förhållande till syftet.

Länsstyrelsen har enligt Naturvårdsverket inte heller visat att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras genom det beslutade uttaget på elva lon lon med hänsyn till miniminivån för länet eller att kriteriet att det ska saknas en annan lämplig lösning är uppfyllt.

Redan i förra veckan när Norrbotten påbörjade licensjakten efter ett nytt beslut kontaktade Jaktjournalen länsstyrelsen i Västerbotten. De meddelade då att de avvaktade Naturvårdsverkets överprövning, och om beslutet upphävdes inte uteslöt möjligheten att skriva ett nytt beslut så att jakten kan påbörjas.

 

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser