Statsministern tycker stramare vapenlagar är rätt väg

I går under en frågestund i Riksdagen svarade statsminister Stefan Löfven på frågor om vapendirektivet. Löfven menade att jägare och sportskyttar måste acceptera en hårdare lagstiftning.

Det var KD-politikern Kjell-Arne Ottosson som tidigare uttalat sig och frågan och anser att regeringen förhalar propositionsprocessen eftersom de inte har stöd för sin hållning. Under sitt anförande som finns att se här, fick han applåder av de andra åhörarna.

Ottosson kritiserar den politik som förs och det förslag som lagts fram eftersom det drabbar jägare och sportskyttar hårt.

– Med EU:s vapendirektiv som täckmantel förbereder regeringen en proposition som kraftigt kommer att försvåra legalt vapenägande och som kommer att slå mot både jakt och sportskytte. Regeringens lagrådsremiss är betydligt mer långtgående än EU:s vapendirektiv, säger Kjell-Arne Ottosson och fortsätter.

– Är det verkligen landets jägare och sportskyttar, statsministern, som hotar säkerheten på gator och torg? Om inte; varför går regeringen längre än vad EU:s vapendirektiv kräver?

När statsministern svarar inleder han med att berätta att hans far var jägare och att han beundrar jägarnas insatser, men därefter försvarar han förslaget även om han klargör att jägare och sportskyttar inte är orsaken till problemen med vapenrelaterat våld.

– I en tid när det finns så enorma problem med skjutningar och våld, som dessa människor inte är skyldiga till, tror jag att vi ändå kan behöva fundera över hur vi kan försäkra oss om att det finns mer koll på det vapeninnehav som finns. Det är inte skadligt för vare sig jägare eller sportskyttar, säger Stefan Löfven.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser