Stål över Tornedalen

9811torne.jpgDe första svenska änder som fälldes med det lagstadgade kravet på stålhagel sköts i Torneälven. Ett femtontal jägare på Vojakalla jaktvårdsområde premiärjagade den 20 augusti, samtidigt som jakten startar på finska sidan. Jaktjournalen var på plats för att höra sjöfågeljägarnas synpunkter och erfarenheter från den historiska premiären.

 1979 fick jägarna längs Torneälven – gräns mellan Sverige och Finland- möjlighet att börja jakten den 20 augusti. Detta för att samordna jaktpremiären med Finland. De första åren började jakten på svenska sidan kl 12.00. Efter ett par år justerades även klockslaget så att det sammanföll med finländarnas starttid kl 11.00.
På slaget elva började de första skotten att smälla i fjärran. Redan
innan minutvisaren passerat den magiska gränsen var det förvånansvärt mycket fågel på vingarna, änder som oroats av jägare på väg till passet.
De första fåglarna kom tätt över vassen och inom gott skotthåll. För egen del visade sig stålhaglen fungera perfekt. Första anden föll som ett blylod, eller rättare sagt stållod, när den möttes av svärmen.

Intensiv premiär

Skottlossningen var intensiv de första tio minuterna för att senare dämpas.
Anmärkningsvärt nog var det uppehållsväder. Sjöfågeljakt gynnas av moln, regn och blåsigt väder. Trots en rekorddålig sommar så drabbades naturligtvis premiärjakten av sol och i stort sett molnfri himmel. Precis som lagen om alltings dj… visade det sig vara den enda dagen den veckan med bra väder.
Första jaktpasset brukar räcka en dryg timme innan det är dags att gå runt holmen i Torneälven med hund för att försöka få fart på de änder som valt att trycka i lugn och ro i vassarna. Förvånansvärt få änder låg kvar. De flesta hade valt en betydligt lugnare miljö ute på blankvattnet långt bort från jägare i respektive land.

”Sämre förr”

Eskil Lugnet, jaktvärd i Vojakalla visade under lunchpausen statistik från 1979. De bästa jaktåren visade sig vara 1995, 96 och 1997.
Gemensamt för de åren var lågt vattenstånd i älven till följd av en varm sommar.
Eskil berättade även om jaktvårdsområdets minkkampanj där det på tre år fångats 100 minkar. Sommarens fångst hade dock begränsats av det höga vattenståndet.
– Alla säger att det var bättre med fågel förr, men vår statistik från 19
år visar på helt motsatt siffror, hävdade Eskil.

Lugn kväll

Kvällsjakten bjöd inte på några överraskningar. Sträcket var inte lika intensivt som vanligt och det slutade helt att flyga fågel innan mörkret satte stopp för jakten. Totalt bland jägarna fälldes ca 30 änder. Ett lågt antal jämfört med tidigare år.
– Förmodligen var det jägarnas osäkerhet med stålhagel som gjorde att en del fåglar fick flyga vidare, menade Eskil Lugnet.
Även den lokala ordningsmakten visade intresse för sjöfågeljakt och sjöfågeljägare. På vägbanken mellan fastlandet och den holme där jakten bedrevs passade Haparandapolisen på att kontrollera några av jägarna.
– De frågade bara om vi respekterade blyhagelförbudet, berättar en av jägarna.
Det gjorde de naturligtvis och kunde visa upp Gyttorppatroner stämplade med stål. Med detta nöjde sig polisen och försvann efter en stund.

Bra för miljön

Jaktjournalen frågade ett par av sjöfågeljägarna vid Torneälven vad de ansåg om blyhagelförbudet och vad de tycker om det aviserade förbudet mot all jakt med blyhagel. Svaren varierade inte speciellt mycket med tanke på den korta erfarenhet jägarna har med stålhagel i vapnen. På en punkt var dock alla överens. Det är vansinnigt att förbjuda blyhagel vid jakt på land.

Karl Niska, Haparanda:

– Blyhagelförbud är bra för miljön. Däremot har jag för liten erfarenhet av stålhagel för att säga hur de fungerar. Mitt intryck är att man måste skjuta på kortare avstånd. Att införa ett blyhagelförbud över land är helt fel.

Ralf Niska, Haparanda:

– Det är bra med tanke på miljön att blyhagel förbjuds vid andjakt. Att stoppa blyhagel över land är helt fel.Spridningen av bly vid jakt är mycket liten och det finns inga bra alternativ. Det vore mycket synd om det blev ett totalförbud.

Eddy Engström, Boden:

– Jag har prövat alldeles för lite med stålhagel för att kunna ge besked. Mitt svar blir jasså! På ena sidan är det bra för miljön, men man måste också väga in riskerna med fler skadskjutningar eftersom jakt med stålhagel innebär betydligt kortare skotthåll för att vara effektivt. Att förbjuda blyhagel över land är fel eftersom vi idag inte har några bra alternativ.
Eddy jagade premiären med en Berettabock i kaliber 20 med Molyshot.

Robert Engström:

– För liten erfarenhet av stålhagel för att ge besked. Men tanken att värna miljön är god. Att förbjuda bly på land är fel eftersom det inte finns några bra alternativ. Dessutom tvingas mängder av jägare att byta vapen.

Kjell Brännström, Orrbyn:

– Jag begriper inte vitsen med blyhagelförbud över vatten. På de flesta sjöfågeljakter där jag jagar är det så djupt eller sådan bottenbeväxning att fåglarna aldrig hittar blyhagel som de kan få i sig av misstag.
– Stålhaglen har sämre effekt än bly, det innebär att avståndet måste
minskas med 4-6 meter. Jag har skjutit alldeles för lite med stålhagel för att ha någon klar uppfattning.
– Att förbjuda bly över land är helt oacceptabelt. Blyet är så hårt
bundet så att det gör ingen skada. Det verkar som om alla, gett upp frågan om blyhagel med risk för att bli stämplade som miljömotståndare. Som jägare får vi inte ge upp kärnfrågorna och jakt med blyhagel är en kärnfråga.
– Vi måste vara stenhårda och inte ge vika en tum. Jakten på land med hagelvapen och blyhagel är alldeles för viktig fråga för att kompromissas bort.
Text och foto: ROGER C ÅSTRÖM

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser