Jaktnyheter

Sportfiskeförbundet efterlyser nya förvaltningsgrepp

Sportfiskarna, förbundet för Sveriges sportfiskare vill se mindre utrymme för egna tolkningar hos de olika länsstyrelserna när det kommer till skarvförvaltning. Arkivfoto: Per Jonson

Under de senaste åren har skarvfrågan blivit allt viktigare för Sportfiskarna. Med anledning av Naturvårdsverkets revidering av skarvförvaltningsplanen efterlyser förbundet nu flera åtgärder.

"}}

Det är i ett pressmeddelande från sportfiskeförbundet Sportfiskarna generalsekreterare Sten Frohm för fram att förvaltningen i dag inte gör tillräckligt för att skydda fiskbestånden.

– Som politiker och myndigheter hanterar skarvens påverkan på fiskbestånden riskerar vi att ha kastat bort både skattepengar och ideellt engagemang, säger han i pressmeddelandet.

Förbundet vill att Naturvårdsverket genomför flera åtgärder. Bland annat är Sportfiskarna kritiska till att de olika länsstyrelserna i Sverige inte agerar på samma sätt kring skarvpopulationernas utveckling och predation på fiskbestånd.

– Man tycks dessutom ha glömt att det i många fall är statlig finansiering och storskaliga ideella insatser som står bakom många av de fiskevårdsåtgärder som genomförs i Sverige, säger Peter Frohm vidare.

För Sportfiskarna är det mycket viktigt att förvaltningen är adaptiv och att skyddsjaktsbesluten är tydliga så inga missförstånd sker. Den nya reviderade förvaltningsplanen måste råda bot på osäkerhetsaspekter samt sudda ut regionala skillnader i länsstyrelsers syn på skarvens påverkan.